Volg ons

Stroometiket Chiriqui 2023


01-05-2024

Wat is een stroometiket?

Een stroometiket verschaft informatie over de herkomst en samenstelling van de elektriciteit die een energieleverancier aanbiedt. Het geeft je inzicht in de bronnen van de energie die worden gebruikt, evenals de milieu-impact ervan. Dit kunnen hernieuwbare bronnen zijn zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie, maar ook niet-hernieuwbare bronnen zoals fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardgas, olie) en kernenergie.

Ons stroometiket

Onze stroom bestaat voor 55% uit duurzaam opgewekte zonne-energie en 45% uit windenergie.


De cijfers zijn berekend op basis van een door EnergieNed vastgestelde en door de ACM geaccepteerde berekeningsmethodiek. Deze methodiek waarborgt dat de informatie op het stroometiket betrouwbaar en vergelijkbaar is tussen verschillende leveranciers.


Groenpand neemt Woon Duurzaam over