Volg ons

De klimaatdoelen van het Parijs Akkoord: blijven we onder de 1.5°C?

Nederland heeft in 2015 als één van de 197 landen het Parijs Akkoord ondertekend. In dit akkoord zijn doelen gesteld om klimaatverandering op aarde tegen te gaan. Het overkoepelende doel van het akkoord is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1.5°C, en maximaal 2.0°C. Het is een mooi doel, maar hoe gaan we dit bereiken, en waarom is daar een internationaal akkoord voor nodig?


Direct naar:

Geschreven door
Joren Harmanny

Oprichter en algemeen directeur bij Groenpand. Hij overziet het geheel van activiteiten en maakt zelf ook energieadviezen. Als milieuwetenschapper en idealist pur sang is hij aanjager van innovatie en verduurzaming binnen Groenpand.

Waarom willen we dat de aarde onder 1.5°C opwarming blijft?

De aarde warmt op door de broeikassen zoals CO2. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen, zorgt ervoor dat er CO2 vrijkomt die miljoenen jaren geleden is opgeslagen in de aarde. Op die manier komt er meer CO2 in de lucht dan dat er weer kan worden opgenomen door oceanen en bossen. Zo ontstaat het versterkte broeikaseffect: de broeikasgassen houden meer warmte vast waardoor de aarde opwarmt.

De opwarming van 1.5°C lijkt misschien klein, maar omdat al het leven op aarde zo fijn op elkaar is afgesteld, kan dit toch rampzalige gevolgen hebben voor allerlei ecosystemen, waar wij mensen zelf ook van afhankelijk zijn. De ijskappen van Antarctica en Groenland smelten waardoor de zeespiegel stijgt, hitte zorgt voor verwoestijning, en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. De opwarming van de aarde is zelfs nu in Nederland al te merken: honderd jaar geleden was de kans op een Elfstedentocht nog 20% per jaar, terwijl dat nu nog maar 8% is.

De IPCC scenario’s

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is onderdeel van de Verenigde Naties en doet onafhankelijk onderzoek en rapporteert over klimaatverandering. Veel beslissingen op internationale conferenties over klimaatverandering worden genomen op basis van de bevindingen van het IPCC. Hier vind je het IPCC rapport Global Warming of 1.5°C, waarin de effecten van de opwarming van de aarde worden beschreven.

Welke klimaatakkoorden gingen hieraan vooraf en waarom is het Parijs Akkoord zo bijzonder?

Het klimaat is al langer een agendapuntje op internationale COPs (Conference Of Parties). In 1992 werd er in Rio al gesproken over het verminderen van de CO2 uitstoot. In 1995 werden hier bindende doelen aan gekoppeld, waarbij rekening werd gehouden met de uitstoot en ontwikkeling van een land. Dit werd het Kyoto Protocol genoemd. Toch werd er door landen niet genoeg gedaan om de emissies te verminderen. Daarom werd er bij de internationale bijeenkomsten nog steeds gezocht naar een manier om de globale uitstoot een halt toe te roepen.

Het gemeenschappelijke doel van maximale opwarming van 2.0°C ontstond bij COP15 in Kopenhagen in 2009. In het Parijs Akkoord van 2015 is dit gekoppeld aan Nationale Contributies om het doel van 2.0°C te realiseren. Dit betekent dat elk land iedere 5 jaar een plan presenteert met nationale klimaatdoelen en manieren waarop die doelen zullen worden behaald.

Het officiële document

Lees hier het officiële document van het Parijs Akkoord waarin staat wat er wordt verwacht van lidstaten rondom het klimaat.

Wat doet Nederland om de klimaatdoelen te halen?

De doelen die Nederland met de Europese Unie heeft afgesproken om de doelen van het internationale klimaatakkoord te halen zijn:

  • In 2030 moet minimaal 70% van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt.
  • In 2030 moet minimaal 27% van de energie (elektriciteit, gas, warmte) duurzaam worden opgewekt.

Op dit moment (2021) wordt 25% van de elektriciteit met duurzame bronnen opgewekt. Het grootste deel (65%) wordt echter nog door aardgas opgewekt. Dit betekent dat we 10 jaar hebben om de omslag te maken en grotendeels duurzame stroom te gebruiken en op te wekken.

In 2019 heeft Nederland ook het nationale klimaatakkoord opgesteld, waarin de volgende concrete doelstelling wordt genoemd: Het verminderen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 en 95% in 2050, ten opzichte van 1990.

De Nederlandse klimaatdoelen

Lees hier meer over de klimaatdoelen rondom duurzame energie in Nederland. Het rapport van het klimaatakkoord van 2019 kan je hier teruglezen.

Wat kan ik doen om mee te helpen en de klimaatdoelen te halen?

Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering. Overstappen op groene stroom en gas en het verduurzamen van je eigen huis helpt enorm. Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen en energie te besparen door een warmtepomp aan te schaffen, kun je al heel wat CO2 emissies besparen. Op de lange termijn is het ook nog goed voor de portemonnee! Natuurlijk kun je ook door kleine dingen te veranderen in het dagelijks leven, bijdragen aan een schonere planeet. Neem bijvoorbeeld eens het OV in plaats van de auto, en sla dat biefstukje eens over. Als iedereen meedoet kunnen we samen zorgen dat we onder de 1.5°C blijven!

Over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Naast het Parijs Akkoord heeft de Verenigde Naties in 2015 de Sustainable Development Goals (SDGs) gepresenteerd. Deze 17 Duurzame Onwikkelingsdoelstellingen zijn opgesteld voor de hele wereld voor 2030. De lidstaten van de VN kiezen er zelf voor hoe ze deze doelen willen gaan bereiken. Op deze website vind je de doelen, met voorbeelden en acties die ondernomen worden.


De 8 voordelen van een groendak