Volg ons

Waarom de thuisbatterij (nog) niet de oplossing is

Laatst bijgewerkt op: 16-10-2023

De thuisbatterij. Het lijkt zo’n mooie oplossing om zo veel mogelijk van je eigen zonnestroom te gebruiken. Er wordt minder stroom verspild en het net wordt minder belast. Bovendien gaat het rendement op jouw zonnepanelen omhoog. Dat we energieopslag nodig hebben is ook duidelijk, want vraag en aanbod op de energiemarkt liggen veel minder vaak op één lijn dan 25 jaar geleden. Schaffen we straks massaal thuisbatterijen aan? Groenpand legt je uit waarom de thuisaccu voor de meeste mensen nu niet de oplossing is.

Snel naar:

  1. Gebruiksscenario's
  2. Type thuisbatterijen
  3. Milieu impact
  4. Advies Groenpand
  5. Zoutbatterijen
  6. Voor- en nadelen
  7. Alternatieve oplossingen
  8. Conclusie

Geschreven door
Joren Harmanny

joren harmanny

Oprichter en algemeen directeur bij Groenpand. Hij overziet het geheel van activiteiten en maakt zelf ook energieadviezen. Als milieuwetenschapper en idealist pur sang is hij aanjager van innovatie en verduurzaming binnen Groenpand.

Hoe zou je zo’n thuisbatterij gebruiken? 

Een thuisbatterij of thuisaccu is een apparaat dat energie opslaat voor later gebruik. Deze batterijen kunnen worden opgeladen met stroom uit het elektriciteitsnet of uit je eigen zonnepanelen. Er zijn vier redenen om een thuisbatterij te gebruiken (nummer 3 is eigenlijk helemaal geen goede reden): 


1 Eigen zonnestroom op een later moment gebruiken

Met een thuisaccu en zonnepanelen kun je je eigen zonnestroom op een later moment gebruiken, als de zon niet schijnt.  Overdag sla je energie op, bijvoorbeeld je overtollige zonnestroom, en ‘s nachts kan je daar bijvoorbeeld je warmtepomp van laten draaien, je lampen laten branden of ‘s ochtends vroeg verse koffie zetten. Hoe meer je van je eigen zonnestroom kunt gebruiken, hoe beter natuurlijk! Stroom gebruiken op de plek waar het wordt opgewekt is namelijk altijd het meest efficiënt. Je bespaart ook meer geld met een batterij als de salderingsregeling wordt afgebouwd, en dat zit er wel aan te komen helaas… Met een thuisbatterij kun je "uitgesteld" je eigen stroom gebruiken. Door je eigen stroom te gebruiken, hoef je geen stroom van het net af te nemen en bespaar je dus geld. 


2 Buffer om vraag en aanbod in balans te brengen

De thuisbatterij kan ook dienen als energiebuffer om de energievraag en het energieaanbod op het net beter in balans te brengen. Je kunt energie opslaan op het moment dat veel aanbod is maar weinig vraag en energie terugleveren op het moment dat de vraag naar elektriciteit hoog is en het aanbod laag (en dus de stroom duurder is). Je slaat dan in jouw batterij de energie van een ander op, bijvoorbeeld de energie van de overburen die net wat te veel zonnepanelen op het dak hebben liggen. Vooral voor mensen met een dynamisch energiecontract is dit financieel interessant. Met een dynamisch energiecontract worden je energietarieven ieder uur bepaald, niet ieder jaar of iedere maand. Als je je thuisbatterij koppelt aan een slim systeem, dan kun je het spelletje spelen van laden met lage tarieven en ontladen (terugleveren) met hoge tarieven. Momenteel valt hier wel wat geld mee te verdienen. Echter: hoe meer mensen dit gaan doen, hoe minder geld ermee te verdienen valt. 

Dat vraag en aanbod van energie niet op één lijn zitten kun je in elk geval zien in deze grafiek van een geschat weekprofiel in 2050 (bron: hier.nu ). We zullen vaak overschotten (groen) hebben en ook tekorten (rood) op het elektriciteitsnet. Energieopslag helpt om dit te overbruggen. Hoe minder pieken en dalen op het net, hoe beter het net te onderhouden is, hoe minder vaak er hals over kop een gascentrale aangezet hoeft te worden en hoe betaalbaarder energie voor iedereen wordt. 

grafiek laat zien dat er grote overschotten en tekorten in elektrische energie zijn

3 Eigen noodvoorziening

Een andere reden om de thuisbatterij te willen installeren, is om je eigen noodvoorziening te hebben als het stroomnet plat zou komen te liggen. Dat geeft je misschien een veilig of zeker gevoel, maar als we er even heel cijfermatig naar kijken is dit geen groot voordeel. In Nederland hebben we een enorm betrouwbaar net, dus dat zal niet vaak voorkomen. Uit de cijfers van Netbeheer Nederland blijkt dat ons net een betrouwbaarheid heeft van 99,99%! Gemiddeld valt de stroom per jaar slechts 24 minuten uit bij gebruikers. Eigenlijk wel iets om trots op te zijn als land, toch? De stroom in Nederland valt zo zelden uit dat je hiervoor echt geen thuisbatterij hoeft aan te schaffen.


4 Netcongestie voorkomen

Hoewel we dus een super betrouwbaar net hebben, zijn er ook heel veel dingen tegelijkertijd aan het veranderen. Het net raakt steeds verder overbelast, netcongestie noemen we dat. Dat heeft met allerlei zaken te maken, maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Als heel veel zonnepanelen tegelijkertijd stroom opwekken, dan ontstaat er een te hoge spanning op het net (253 Volt). Wettelijk is vastgelegd dat in zo’n situatie alle omvormers en bijbehorende zonnepanelen die op dat deel van het net zijn aangesloten, zichzelf moeten uitschakelen. Als je zelf zonnepanelen hebt en je houdt een beetje in de gaten wat ze op een dag opwekken, dan heb je in je app misschien weleens een hapje uit je opbrengstgrafiek gezien. En dat terwijl toch echt de hele dag de zon geschenen heeft! Dat is waarschijnlijk de netcongestie die je ziet. Helaas komt dit steeds vaker voor. Als je dat wilt voorkomen, kun je ervoor zorgen dat je zonnestroom wordt opgeladen in je thuisbatterij, zodat jouw zonnepanelen aan kunnen blijven staan. 

Het onderliggende probleem is dat ons net simpelweg niet gebouwd is op de manier waarop we het nu gebruiken, met al die zonnepanelen op zoveel verschillende locaties. Een andere oplossing is om het net flink te vernieuwen, waardoor er meer capaciteit ontstaat, maar dat kost weer heel veel geld, en reken maar dat de netbeheerder dat alsnog aan de gebruikers (wij dus) zal willen doorberekenen. De thuisbatterij is hierin dus een manier om het heft in eigen handen te nemen. 

Er zijn dus echt wel goede redenen om een thuisbatterij te gaan gebruiken. Helaas zijn er ook redenen om dit juist níet te doen. Laten we er eerst maar eens wat dieper induiken. Want, wat is dat eigenlijk, een thuisbatterij?

Welke thuisbatterijen zijn er? 

Het meest voorkomende type thuisbatterij is de lithium-ion batterij. Er zijn ook andere typen zoals de loodzuuraccu (dit was de standaard vóór de lithium-ion) en de zoutbatterij (zou dit de nieuwe standaard worden?).

Laten we deze batterijen eens met elkaar vergelijken, op basis van een capaciteit van 10 kWh. 10 kWh is waar je ongeveer aan moet denken voor een gemiddeld huis. Hiermee kun je de dagelijkse verschillen oplossen, maar niet de verschillen over de seizoenen (straks meer daarover). Alle getallen zijn indicaties en verschillen uiteraard per exact type en fabrikant, maar dit geeft je een beeld hoe de verschillende soorten batterijen zich tot elkaar verhouden. 

 Tip: bekijk onderstaande tabel op landscape oriëntatie, dan is deze het beste leesbaar.


Lithium-ion

Loodzuur

Zout


lithium-<wbr>ion batterij
loodzuur batterij
zoutbatterij
Investering
€ 5.000
€ 2.500
€8.000
Energiedichtheid
650 kWh/m³
100 kWh/m³
30 kWh/m³
Laadsnelheid
3 uur
5 uur
5 uur
Levensduur
12 jaar
6 jaar
20 jaar
Veiligheid
 Brandgevaar
 Schadelijke stoffen
 Onschadelijk
Recyclebaarheid
Slecht
Relatief laagwaardig
100% recyclebaar
Grondstoffen
Voor lithium-ion accu’s zijn veel ‘rare earth’ mineralen nodig. De winning hiervan is ongezond en slecht voor het milieu.
De winning van looddioxide en zwavelzuur gebeurt onder zeer ongezonde arbeidsomstandigheden
Zout is zeer ruim voorhanden. Verder bestaat de batterij uit ijzer, nikkel en keramiek (klei), allemaal zeer goed beschikbare stoffen.
Schadelijkheid
Giftige bestandsdelen voor mens en milieu
Giftige bestandsdelen voor mens en milieu
Normaliter onschadelijk voor mens en milieu

*Even een disclaimer bij bovenstaand overzicht. Door grondstoftekorten stijgen prijzen hard momenteel. Met name de zoutbatterij ontwikkelt zich snel. Over een jaar kan dit plaatje er alweer heel anders uitzien.

Lithium en loodzuur zijn schadelijk voor mens en milieu

​Zoals je kunt zien, zijn lithium en loodzuur batterijen zeer schadelijk voor mens en milieu. Bovendien zijn deze grondstoffen na hun vrij korte levensduur slecht te recyclen. 

"Wil jij het vergiftigen van je eigen kinderen op je geweten hebben? Wij niet!"

Stel je eens voor dat we massaal aan de lithium-ion en/of loodzuur thuisbatterijen zouden gaan. Hoeveel extra grondstoffen zouden we nodig hebben? Hoeveel hongerloonarbeiders lopen vergiftiging op in de zeer schadelijke mijnen? Hoeveel vrachtwagens rijden er straks met al dat zware spul over de weg? En hoeveel afgedankte batterijen belanden er in korte tijd massaal op de schroothoop, waar ze giftige stoffen het grondwater in lekken, water dat uiteindelijk allemaal in de oceaan terechtkomt en dus weer in onze voedselketen? Wil jij het vergiftigen van je eigen kinderen op je geweten hebben? Wij niet!

congolese kinderarbeiders in slechte omstandigheden

Onze lithiumbatterijen hebben we te danken aan Congolese kinderarbeiders.

kind raakt met blote handen accu aan

Wereldwijd lijden 800 miljoen kinderen aan loodvergiftiging, volgens Unicef.

Groenpand raadt thuisbatterij met lithium en loodzuur af

Groenpand raadt het gebruik van lithium-ion en loodzuur thuisbatterijen om deze milieu- en gezondheidsaspecten zoveel mogelijk af. We hebben al te veel van dit soort batterijen in de wereld. Elke schadelijke batterij erbij is er wat ons betreft één te veel. Voor sommige toepassingen is er nog geen goed alternatief voor de lithium-ion batterij, zoals in smartphones of elektrische auto’s. Deze apparaten zijn afhankelijk van compacte batterijen. In die gevallen moeten we eisen van fabrikanten dat zij de verantwoordelijkheid blijven dragen over hun geproduceerde batterijen, door ze uit hun producten terug te nemen en goed te recyclen. 

Maar waar we de ruimte hebben, waar het wel kan, moeten we kiezen voor de duurzame optie. Anders steunen we het schadelijke productieproces van lithium en loodwinning. We verschuiven dan het probleem naar andere bevolkingsgroepen en andere continenten. En we blijven onszelf en de generaties na ons opzadelen met enorme problemen. 

"Waar we de ruimte hebben, waar het wel kan, moeten we kiezen voor de duurzame keuze."

Geen lithium-ion of loodzuur batterijen dus. 

Zoutbatterijen: het groene alternatief? 

De categorie zoutbatterijen, een type batterij dat zout gebruikt om energie op te slaan, wordt gezien als een veelbelovend alternatief. Deze batterijen hebben een veel kleinere ecologische voetafdruk dan chemische accu’s en ze maken gebruik van algemeen beschikbare en niet-toxische materialen. Hoewel ze veel minder compact zijn, hebben ze een even hoge efficiëntie als lithiumbatterijen en bieden ze grote voordelen op gebieden waar we meer waarde aan zouden moeten hechten met elkaar: hoge veiligheid, een langere levensduur en weinig tot geen milieuschade.

Als we hier vol op inzetten is er een reële kans dat de technologie bovendien veel goedkoper wordt. We zullen moeten accepteren dat dit type batterijen een lagere energiedichtheid heeft, en dat je dus meer gewicht en ruimte nodig hebt om dezelfde hoeveelheid energie op te slaan. Dat maakt dit type batterijen mogelijk permanent ongeschikt om in mobiele technologie en voertuigen te verwerken. Onze elektrische auto’s of vliegtuigen, smartwatches of laptops zullen waarschijnlijk nooit met dit type batterijen gaan werken. Maar ze zijn wel geschikt voor thuis, waar we meer ruimte hebben. De zoutbatterij kun je in de kelder of op zolder kwijt. Of in de kruipruimte misschien. 

"Zoutbatterijen bieden hoge veiligheid, een langere levensduur en weinig tot geen milieuschade."


zoutbatterij geïnstalleerd door groenpand

Even voor alle duidelijkheid: 
Groenpand biedt op dit moment de zoutbatterij (nog) niet aan voor het grote publiek. 

 
Zou jij een zoutbatterij overwegen?
 
Deel je gedachten op onze socials

  

Voordelen en nadelen van de thuisbatterij

We hebben gezien dat de ene thuisbatterij de andere nog niet is. Laten we de voordelen en nadelen van de thuisbatterij nog eens naast elkaar leggen. Voor Groenpand wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Voor de meeste mensen raden wij het aanschaffen van een thuisbatterij af. 

 Voordelen

Meer eigen zonnestroom gebruiken

Met een thuisbatterij kun je meer van je eigen zonnestroom gebruiken. Door je eigen zonnestroom zoveel mogelijk te gebruiken, verminderen we het verlies van energie door transport door de stroomketen. Dat is beter voor het milieu. Ook is het goed voor je portemonnee, want stroom die je niet af hoeft te nemen van het net hoef je ook niet te betalen.

Geen stroomverlies door netcongestie

Dankzij thuisbatterijen gaat stroom niet verloren tijdens netcongestie (piek-aanbod), wat steeds meer voorkomt, en springen we dus samen efficiënter met energie om.

Ontlasting stroomnet

Thuisbatterijen en andere buffers helpen het net iets te ontlasten op piekvraagmomenten en daardoor de betrouwbaarheid hoog te houden.

Stroom wordt goedkoper

Thuisbatterijen maken je stroom goedkoper: door energie op te slaan als stroom niks waard is en energie af te staan als stroom duur is. Zo maken we duurzame energie goedkoper. Natuurlijk moet je wel eerst investeren in een thuisbatterij en dit afschrijven over de levensduur en dat pakt tot nu toe financieel onaantrekkelijk uit (dat verandert als de salderingsregeling vanaf 2026 wordt afgebouwd).

Tijdje zelfvoorzienend

In de zeer onwaarschijnlijke situatie (0,005% kans) dat het stroomnetwerk plat ligt, kun je met een thuisbatterij een tijdje zelfvoorzienend zijn.

 Nadelen

Schadelijk voor mens en milieu

De meest gebruikte thuisbatterij, de lithium-ion en loodzuurbatterij, zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. De schadelijkheid van de lithium-ion en loodzuur batterijen wegen voor het milieu niet op tegen de energiewinst die we hiermee zouden kunnen boeken.

Financieel niet rendabel

Batterijen gemaakt van milieuvriendelijke materialen zijn een hoopvol alternatief, maar zijn op dit moment financieel (nog) niet rendabel en daardoor ook niet grootschalig beschikbaar. Een thuisbatterij heeft op dit moment dus geen positieve terugverdientijd. De terugverdientijd wordt bepaald door de kosten van de thuisaccu, gedeeld door de prijs van energie. Beide zijn stevig in ontwikkeling, daarom vinden wij dat de zoutbatterij toch een hoopvol alternatief is.

Seizoensafhankelijk

Met een thuisbatterij van 10 kWh, die al een redelijke investering vraagt, kunnen de meeste huishoudens hun overdag opgewekte stroom ‘s avonds gebruiken. De batterij kan dus het verschil tussen dag en nacht overbruggen. Helaas is 10 kWh bij lange na niet toereikend om een “wintervoorraad” aan te leggen met je “zomerstroom”. De thuisbatterij is vooral in te zetten van maart tot en met oktober, maar dat geldt ook voor zonnepanelen in ons land.

Onvoldoende capaciteit

De capaciteit van thuisbatterijen is niet groot genoeg om de pieken en dalen op het energienet te kunnen opvangen. De netbeheerders hebben al wel gerekend aan een toekomstscenario waarbij thuisbatterijen een deel van de oplossing zijn. Ze hopen op een totale capaciteit van 40 GW. Daarvoor zouden 4 tot 8 miljoen thuisbatterijen nodig zijn. Oftewel: in ieder huis zou er straks één moeten staan. En dan nog is dit maar een deel van de oplossing om Nederland in de toekomst van energie te kunnen blijven voorzien.

Wat zijn de 5 beste alternatieven voor een thuisbatterij?


Als de thuisbatterij inderdaad (nog) niet de oplossing is, wat kunnen we dan doen om de onbalans tussen vraag en aanbod van hernieuwbare energie op te lossen?

1. De accu van je elektrische auto als thuisbatterij

In een elektrische auto zit een grote accu, die je zelf natuurlijk kan opladen met je eigen zonnestroom als je die hebt. Zo kun je je stroom zelf gebruiken. Hoe mooi is dat, jezelf vervoeren met de stroom van je eigen dak? Ultiem efficiënt want (vrijwel) geen stroomverlies in de keten. Wij moedigen dit absoluut aan, we zijn groot voorstander van duurzame én decentrale energie. De batterij in je auto is ook veel groter dan een gemiddelde thuisbatterij, wel 5 tot 10 keer zo veel opslagcapaciteit. 

Om nog een stapje verder te gaan, kun je met veel laadpalen ook bidirectioneel laden. Dat betekent dat je stroom uit de accu van je auto kunt terugleveren aan je huis of aan het net, waardoor je auto dus effectief als thuisbatterij dienst doet. Helaas zijn de meeste auto’s in Europa hiervoor nog niet geschikt… Jammer, want dit kan een erg mooie oplossing zijn, vinden we bij Groenpand. Zeker als je bedenkt dat in het Europees Parlement al besloten is dat er vanaf 2035 geen voertuigen meer verkocht mogen worden die CO2 uitstoten. Elektrische auto’s zullen dus hoogstwaarschijnlijk de standaard worden. In Nederland is trouwens 1 op de 4  verkochte auto’s nu al elektrisch. Met wat extra druk uit Europa om auto’s geschikt te laten maken voor bidirectioneel laden en één laadstandaard voor auto’s in te voeren, kan dit hét grote alternatief worden voor thuisbatterijen. Nog wel toekomstmuziek dus. 

2. Energie besparen

Wat iedereen nu al kan doen, is energie besparen! We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de meest duurzame energie is de energie die je NIET gebruikt. Maak bijvoorbeeld je woning energiezuinig door flink te isoleren. Als je je huis heel goed isoleert en je brengt vloerverwarming aan en stapt dan over op een warmtepomp, dan verbruik je wel 10 keer (90%!) minder energie dan voorheen. Als we hier in heel Nederland mee aan de slag gaan halen we de energievraag enorm naar beneden met elkaar. 

Om je elektriciteitsverbruik naar beneden te halen kun je het beste ook zorgen dat je geen oude apparaten hebt staan. Oude koelkasten, vriezers, wasmachines, drogers of simpelweg gloei- en spaarlampen, zijn bijzonder onzuinig. Als je gaat vervangen let dan wel goed op het milieu-etiket. Een nieuwe duurzame wasmachine gebruikt 3 keer minder stroom, wasmiddel en water dan een oude van 15 jaar geleden.

"Energie besparen is vrijwel altijd goed voor je portemonnee én de planeet!"

 hand op de lichtknop

Niet alleen thuis valt veel energie te besparen. Door andere keuzes in je leven, kan je netto nog veel meer energie besparen. Ga bijvoorbeeld dichter bij huis werken zodat je op de fiets naar je werk kunt (scheelt stroom voor je elektrische auto). Ga vaker met de trein op vakantie (dit is de meest energie-efficiënte optie volgens Milieu Centraal ) Eet vaker plantaardig in plaats van vlees. Het zijn allemaal manieren om enorm veel energie te besparen. Het klinkt misschien vergezocht, maar voor bijvoorbeeld de productie en het vervoer van 1 kilo vlees is vele malen meer energie nodig dan de productie en het transport van 1 kilo lokale aardappelen. Dit heeft een enorm effect op het wereldwijde energieverbruik en daardoor ook op de balans op het Nederlandse stroomnet. Als het op energie aankomt zijn we sterk verbonden met de rest van de wereld. Bovendien: energie besparen is vrijwel altijd goed voor je portemonnee én de planeet!

3. Gelijktijdigheid

Een ander alternatief om vraag en aanbod beter af te stemmen is de gelijktijdigheid vergroten. Vergeet piek en dal uren van je energieleverancier maar, hopeloos ouderwets. Zonuren zijn je nieuwe daluren (of piekuren, net hoe je het bekijkt 😉), dat is namelijk het perfecte moment om je wasmachine aan te zetten. Alle stroom die je rechtstreeks zelf gebruikt hoeft niet over het elektriciteitsnet getransporteerd te worden en belast het net dus niet. Bovendien kost het jou geen geld en is er geen efficiëntieverlies in de keten (transport over het net leidt tot verliezen). Win-win-win dus! 

In de toekomst zullen smart homes misschien een grotere rol gaan spelen om gelijktijdigheid te vergroten. Een energy manager die voor jou bedenkt dat de wasmachine aan moet als de zon schijnt of dat de verwarming wel iets lager kan als het bewolkt is. Misschien dat we die mate van automatisering ooit gaan accepteren. Voorlopig zullen we zelf aan de slag moeten. Dus laad je elektrische auto als de zon schijnt (dit kun je al wel automatiseren met een slimme laadpaal!), bewaar je was tot midden op de dag en wees extra alert op apparaten die op windstille nachten aan blijven staan. 

4. Warmte opslag thuis (warmtebatterij)

In de energievraag voor woningen is er een enorm verschil tussen zomer en winter, een verschil groter dan dag en nacht als we het over energie hebben. In de zomer wek je de meeste stroom op, in de winter heb je de meeste energie nodig, met name om je huis te verwarmen. Elektriciteit langdurig opslaan is bijzonder lastig gebleken, maar voor warmte geldt dat gelukkig niet. Om het seizoensverschil te overbruggen is het daarom veel aantrekkelijker om thuis warmte op te slaan dan stroom. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, waarvan de meest toegepaste een Warmte Koude Opslag (WKO) is, waarbij je simpel gezegd de warmte in een zeer goed geïsoleerd vat (meestal onder de grond) opslaat. Er zijn ook innovaties die gebruik maken van warmte opslag in zout. De technologie hiervoor staat ook nog behoorlijk in de kinderschoenen, maar het zou dus kunnen dat dezelfde technologie waarmee we in de toekomst onze stroom opslaan om het verschil tussen dag en nacht te overbruggen, ons ook in stelt staat om warmte op te slaan, en zo de verschillen tussen zomer en winter op te heffen. Bij Groenpand hopen we dat de overheid af en toe wat belastinggeld vrijmaakt voor de Willie Wortels van Nederland, want wij kunnen niet wachten tot we die technologie bij jou in huis mogen plaatsen 😃

5. Grootschalige energieopslag

We kunnen niet alles decentraal (lokaal) oplossen, ook al willen we dit wel zoveel mogelijk stimuleren, omdat het ook een democratiserende werking heeft (daarover een andere keer meer). Energie kun je thuis opslaan, maar het kan ook op buurtniveau, wijkniveau, stadsniveau, enz. Dit zal waarschijnlijk geen stroomopslag zijn, want dat biedt meer nadelen dan voordelen. Warmte en waterkracht zijn wel goed op te slaan en hebben juist voordeel bij grootschalige opslag. De belofte van waterstof die weliswaar al decennialang naar ons lonkt, is ook dichterbij dan ooit, en ook daar is collectieve opslag mogelijk verstandiger dan decentrale opslag. Het nadeel van deze grootschalige opslag is transportverlies en het gevaar van centralisatie, maar deze oplossing mag zeker niet ontbreken in de energietransitie.

stad met decentrale energieopslag

Conclusie: is dit hét moment om een thuisbatterij aan te schaffen?

Een thuisbatterij heeft als voordeel dat je meer van je eigen zonnestroom kunt gebruiken en helpen het net te ontlasten. Helaas zijn de meeste thuisbatterijen gemaakt van lithium en loodzuur en dat is ontzettend schadelijk voor mens en milieu. Wij raden de aanschaf van dit type thuisaccu af. Gelukkig zijn er alternatieven die grotere voordelen hebben en minder nadelen. De zoutbatterij is een milieuvriendelijke thuisaccu. Een andere optie is om een elektrische auto aan te schaffen, bij voorkeur eentje die bidirectioneel kan laden, en die in te zetten als thuisaccu. Maar het belangrijkste alternatief voor de thuisbatterij is absoluut om energie te gaan besparen waar je maar kan. Daar valt voor bijna iedereen nog steeds de grootste winst te behalen. Isoleren, lage temperatuur verwarming, warmte-terug-win installatie, hoe je het ook doet: ga aan de slag met energie besparen. 

Vanaf 2026 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Toen iets vergelijkbaars in België gebeurde stond iedereen plotseling in de rij voor een thuisaccu. Je kan waarschijnlijk wel aanvoelen dat hetzelfde hier in Nederland gaat gebeuren, dus als je dit artikel leest ben je goed bezig, je denkt alvast na over de alternatieven. Stel: je bent niet van plan (of in de gelegenheid) om elektrisch te gaan rijden vóór 2026, je bespaart al heel veel energie én je hebt zonnepanelen die misschien nu al af en toe worden uitgezet in verband met netcongestie? Dan zou een thuisbatterij een optie kunnen zijn.

"Sta even stil bij de vraag waar we het ook alweer allemaal voor doen."

Laat het dan alsjeblieft wel zo’n zoutbatterij zijn. Sta even stil bij de vraag waar we het ook alweer allemaal voor doen. Die zonnepanelen, warmtepomp, elektrisch rijden en nu ook nog een thuisbatterij. Doen we dat echt alleen omdat er zo’n mooie terugverdientijd op zit? Omdat het moet van Europa? Of omdat we ons steentje willen bijdragen aan een betere wereld? Groenpand gelooft in echte duurzaamheid, in de ontwikkeling van groene technologie die voor iedereen positief uitpakt en niet alleen voor rijke westerlingen. Doe je met ons mee?


Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen?