Volg ons

Begrippen /  Energielabel & besparing

Energielabel & besparing


Bij ieder advies dat wij geven is duidelijk aangegeven hoeveel energie je ermee kunt besparen. Dit is ten opzichte van "niets doen". 

We drukken dit uit in aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (korten we af met: kWh/m²/jaar). Dat doen we, omdat dit dezelfde eenheid is als die van het energielabel (wordt in heel Europa gebruikt), en omdat verschillende maatregelen daardoor voor jou goed vergelijkbaar zijn. Ook als je gas gaat besparen drukken we dat uit in kWh/m²/jaar. Hou als vuistregel aan dat 1 m³ (kubieke meter) gas gelijk is aan 10 kWh stroom. 

In het Energiescan rapport geven we ook aan welke labelsprong je zou kunnen maken met jouw huis als je alle maatregelen uitvoert. Een energielabel zegt alleen iets over je huis, niets over je gedrag. Terwijl we weten dat gedrag en voorkeuren ook een grote invloed hebben op het energiegebruik en het is ons er vooral om te doen dat je écht energie gaat besparen. We nemen daarom ook adviezen op die niet meetellen voor het energielabel, maar waarmee je wel je energierekening omlaag kunt krijgen. Daarbij schatten we in welke impact dit heeft op jouw energiegebruik volgens onze eigen rekenmethodiek. Met een asterisk (sterretje: *) bij de inschatting van de besparing die te behalen valt, geven we aan dat een maatregel NIET meetelt voor een hoger energielabel. 

Onderaan je rapport geven we een inschatting van je nieuwe, mogelijke energielabel. Dit geeft weer welk energielabel haalbaar voor jou zou zijn als je alle maatregelen zonder * zou uitvoeren volgens ons advies. Welke hoeveelheid kWh per m² per jaar hoort bij welk energielabel? Dit is wettelijk vastgelegd:

 

Meer weten over het energielabel en de methodiek? Lees het op de website van Milieucentraal .